Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników

1. o n e   e l e p h a n t 4. t w o   e l e p h a n t s
jeden słoń dwa słonie
. .
2. o n e   g i r a f f e 5. t w o   g i r a f f e s
jedna żyrafa dwie żyrafy
. .
3. o n e   o s t r i c h 6. t w o   o s t r i c h e s
jeden stru¶ dwa strusie
. .