Vocabulary 3

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers.
1. pałac6.  ponad11.  na
2. zegarek7. tajny12.  półka
3. pod8.  szafa13.  czyj
4. wieżowiec9.  miasto14.  mądry
5. ściana10.  na górze15.  typ, rodzaj