Coursebooks

Unit 4
Używaj przeglądarkę Internet Explorer
]
Tabele gramatyczne do uzupełnienia
1.I have got a bike. - Positive sentences (zdania oznajmujące)
2. I haven't got a bike. - Negative sentences (zdania przeczące)
3. Have you got a bike? - Questions (zdania pytające).
Lesson 1
1. It's Lily's T-shirt - Dialog wprowadzający ze strony 34.
2. Clothes - nazwy ubrań z ćw. 3/35 - 3 strony.
3. Clothes - nazwy ubrań z ćw. 3/35 oraz przynależność ('s) - 2 strony.
3a. Clothes - ćwiczenie podobne do poprzedniego lecz trzeba wpisać jeszcze osobę do której należy rzecz - 2 strony.
3b. Clothes - zaimek osobowy oraz przynależność ('s) - 2 strony.
4. Possessive - ćwiczenie 2 ze strony 37 z ćwiczeń - 2 strony.
5. this / ... / those - zaimki wskazujące, 5 stron.
5a. this / ... / those - te same zdania co w poprzednim punkcie lecz brak możliwości sprawdzenia poszczególnych zdań - zaimki wskazujące, 3 strony.
5b. this / ... / those - należy wstawić właściwy zaimek oraz właściwą formę czasownika be brak możliwości sprawdzenia poszczególnych zdań - 3 strony.
6. Zoe parts of the body (części ciała).
7. The grey robot describe the robots. Opisy zabawnych robotów. Ćwiczą nazwy części ciała oraz odmianę czasownika to have.
8. The red robot
9. The yellow robot
10. The blue robot
Lesson 2
1. Is he under ...? - Tekst dialogu ze strony 36, luki - 2 strony.
2. Rooms and furniture - ćw. 3/36 z podręcznika, luki - 3 strony.
3. Rooms - Nazwy pomieszczeń w domu, luki - 1 strona.
4. Przyimki - 10 przyimków poznanych w klasie III - 2 strony.
4a. Przyimki - takie jak poprzednie lecz przyimki trzeba wpisać z pamięci - 2 strony.
5. Przyimki - ćw. 6/37 z podręcznika - 2 strony.
10. A very special zoo - part I wersja z poprzedniego podręcznika. Są niewielkie zmiany w stosunku do obecnego.
11. A very special zoo - part II wersja z poprzedniego podręcznika. Są niewielkie zmiany w stosunku do obecnego.
12a. Have/has Opisy zabawnych potworów. Ćwiczenia na tryb twierdzący i przeczący czasownika to have. po 3 strony
12b. Have/has
13. Make questions pytania z czasownikiem to have w rozsypankach wyrazowych. Po prawidłowo utworzonym pytaniu automatycznie otwiera się kolejna strona.
14. Make questions and answers pytania i odpowiedzi z czasownikiem to have w rozsypankach wyrazowych.
Lesson 3
1. A dialogue tekst dialogu ze strony 38 z podręcznika - 2 strony.
2. A dialogue tekst dialogu ze strony 45 z ćwiczeń - 2 strony.
3. A dialogue tekst dialogu ćw.2 ze strony 45 z ćwiczeń - 2 strony.
15. Have you got a pet? tekst dialogu ze strony 50 z lukami - part I
16. Have you got a pet? druga część tekstu dialogu ze strony 50 z lukami - part II
17. Have/has bardzo dobre ćwiczenia na budowanie pytań i krótkich odpowiedzi z czasownikiem to have. Jeśli zwierzątko jest przekreślone to odpowiedź jest przecząca.
18. Have/has
Lesson 4
1. Bedrooms Bedrooms in the UK - tekst ze strony 40 - 4 strony.
2. Kavya Kavya - tekst ze strony 40 - 4 strony.
3. George George - tekst ze strony 40 - 3 strony.
10. Zuza's Blog tekst blogu Zuzi ze strony 52 z lukami (2 strony)
11. Holiday souvenirs tekts ze strony 53 z lukami - 2 strony
12. Holiday souvenirs tekts ze strony 53 z lukami, brak możliwości sprawdzania poszczególnych słów - 2 strony
Revision
1. Clothes utrwal nazwy ubrań - 3 strony.
2. Colours utrwal kolory oraz odpowiedzi it's ... oraz they're ...
1. this-those zaimki wskazujące, wpisywanie, łatwy z obrazkami, 3 strony.
2. this-those ćwiczenie bardzo podobne do poprzedniego - 3 strony.
3. this-those owoce i warzywa, menu wysuwane, bez możliwości sprawdzania - 3 strony po sześć zdań.
4. this-those przedmioty szkolne, menu wysuwane, bez możliwości sprawdzania - 2 strony po sześć zdań.
5. this-those dzikie zwierzęta, menu wysuwane, bez możliwości sprawdzania - 2 strony po sześć zdań.
6. whose Ćwiczenie 4/42 z podręcznika, rozwinięte, wpisywanie - 3 strony.
7. in, on Ćwiczenie 5/42 z podręcznika, wpisywanie - 2 strony.
8. in, on Ćwiczenie 5/42 z podręcznika z zaimkami, wpisywanie - 2 strony.
9. dialogue wstaw właściwy wyraz (1 z 3), menu wysuwane, brak możliwości sprawdzenia ćw. 6/43 - 1 strona.
10. dialogue wstaw właściwy wyraz, wpisywanie - 3 strony (za każdym razem inne wyrazy).
11. dialogue wstaw właściwy wyraz, ćw. 4 ze str. 46 z ćwiczeń, menu wysuwane - 2 strony.
25. test 3 zwierzęta, części ciała, przymiotniki. Uwaga: w każdym punkcie trzeba zaznaczyć więcej niż jeden element. Odpowiedź jest prawidłowa jeśli po kliknięciu przycisku check pojawia się ułamek 7/7. 5 punktów.
26. short answers sprawdź czy opanowałeś krótkie odpowiedzi z czasownikiem to have. W tym ćwiczeniu musisz wybrać jedną z czterech odpowiedzi. Masz 10 pytań i 15 sekund na każde pytanie. Powodzenia!!!
27. Zaimki osobowe sprawdź czy właściwie stosujesz zaimki osobowe I, you, he, she, it, we, you, they - 3 strony. Uwaga: Druga strona jest taka jak pierwsza, nie masz jednak możliwości sprawdzania poszczególnych luk. Jeśli wszystkie luki są uzupełnione prawidłowo to po naciśnięciu przycisku check zostaniesz przeniesiony na kolejną stronę.
Revision II
1. 's wstaw 's - 2 strony
2. Yes / No zdecyduj czy prawda, czy fałsz - 1 strona.
3. this / these opcje - 2 strony.
4. short answers opcje - 3 strony.
5. match dopasuj odpowiedzi do pytań - 1 strona.
6. in, on, under wstaw właściwy przyimek - 2 strony.
7. opcje wybierz właściwą odpowiedź, wybór 1 z 3 - 2 strony.
8. house odpowiedz na pytania dotyczące pomieszczeń w domu - 2 strony.
9. zaimki wybierz właściwy zaimek - 2 strony.
10. word order ułóż wyrazy we właściwej kolejności - 1 strona.
10. opcje które zdania dotyczące obrazka są prawdziwe? - 2 strony.
10. match dopasuj odpowiedzi do pytań - 2 strony.
11. Tekst Przeczytaj tekst i wstaw właściwe wyrazy - 2 strony.
11. Yes / No Przeczytaj tekst i odpowiedz - 1 strona.
12. Yes / No Przeczytaj tekst i odpowiedz - 1 strona.
13. opcje Wybierz wyraz, wybór jeden z trzech - 2 strona.
13a. opcje takie jak poprzednie, lecz bez możliwości sprawdzenia odpowiedzi - 2 strony.
14. Answer Odpowiedz na pytania - 2 strony.
15. Count Odpowiedz na pytania - 2 strony.
16. tekst wstaw właściwy wyraz, wybór 1 z 3, menu wysuwane - 2 strony.
17. opcje wybierz, wybór 1 z trzech - 2 strony.
18. animals policz i wpisz liczbę zwierząt - 2 strony.
19. zaimki uzupełnij tekst - 2 strony.
20. opcje wybierz, wybór 1 z trzech - 2 strony.
21. match wybierz, wybór 1 z trzech - 2 strony.
22. wybierz Przeczytaj tekst, wybierz, wybór 1 z trzech, menu wysuwane - 2 strony.
23. opcje wybierz, wybór 1 z trzech - 2 strony.
24. opcje wybierz, wybór 1 z dwóch - 2 strony.
25. is, ... aren't menu wysuwane - 2 strony.
26. word order ułóż wyrazy we właściwej kolejności - 1 strona.
27. tekst wybierz właściwy wyraz, 1 z 3, menu wysuwane - 3 strony.
28. wybierz wybierz właściwy wyraz - 2 strony.
29. opcje wybierz właściwą odpowiedź - 2 strony.
30. dialogue uzupełnij dialog, wpisz słowa - 2 strony.
Krzyżówki
28. crossword zwierzęta. 3 krzyżówki.
29. crossword przymiotniki. 3 krzyżówki.

Sprawdziany pisemne z działu 3
Formy twierdzące i przeczące czasownika to have.
1a. What have they got? zdania oznajmujące z have 1-10. Pobierz plik.
1b. What have they got? zdania oznajmujące z have 11-21.

Ćwiczenia rozszerzające
Słownictwo z poprzednich klas
1. tabela 10 i 11 Słowa w kontekście zdaniowym w formie interaktywnej. Koniecznie pobierz również plik ćwiczeniowy w formacie doc. Pobierz
2. tabela 12 i 13 Słowa w kontekście zdaniowym w formie interaktywnej.
2a. tabele Jeszcze raz powyższe tabele, lecz bez możliwości sprawdzania poszczególnych punktów.