Sugerując się długością strzałki wstawThis lub That.
Krótka strzałka oznacza, że osoby lub rzeczy są blisko, długa, że są daleko.

1. is a tree.
2. is my friend Kacper.
3. is Mr Green.
4. is Mrs Green.
5. is a plane.
6. is a dog.
7. is a bird.
8. is an elephant.
9. is a flower.
10. is a castle.