Wybierz właściwy zaimek wskazujący.
1 a blackboard.    
2 books.    
3 a paintbrush.    
4 paints.    
5 pens.    
6 rulers.