Wybierz właściwy zaimek wskazujący.
1 a camel.    
2 wolves.    
3 monkeys.    
4 pandas.    
5 a tiger.    
6 snakes.