Table 10

make get put on go
tidy right dark play wash

1. What's in the chest? 6. Lazy Mary. Will you the beds!
     Co jest w ciemnej skrzyni?      Leniwa Marysiu. Może pościelisz łóżka!
2. I up my room between nine and ten o'clock. 7. Go straight !
     Sprzątam mój pokój między 9 a 10 godziną.      Idź prosto!
3. I with friends in the afternoon. 8. Turn !
     Bawię się z przyjaciółmi po południu.     Skręć w prawo!
4. I to bed in the evening. 9. your left hand down!
     Chodzę spać wieczorem.      Opuść lewą rękę!
5. Lazy Mary. Will you the dishes! 10. How do I to your house?
     Leniwa Marysiu. Może pozmywasz naczynia!     Jak dostanę się do twojego domu?