Coursebooks

Unit 2
Używaj przeglądarkę Internet Explorer

Lesson 1
1. be ćwiczenie na formy skrócone czasownika to be (Handy Grammar/22). 3 strony.
2. write Zdania z okienek gramatycznych ze strony 15 - 2 strony.
3. things uzupełnij nazwy rzeczy - 2 strony.
4. things nazwy rzeczy ze słowniczka - 1 strona.
5. things Ćwiczenie 4 ze strony 14 z ćwiczeń, rozbudowane - 3 strony.
6. things Ćwiczenie 1 ze strony 14 z ćwiczeń - 3 strony.
7. colours kolory - 2 strony.
8. colours kolory zegarów - 2 strony.
9. colours wąż wyrazowy, ćwiczenie 3 ze strony 15 z ćwiczeń - 2 strony.
10. colours kolory ze słowniczka - 1 strona.
11. colours krzyżówki - 3 strony.
12. order ułóż wyrazy we właściwej kolejności, wpisywanie - 1 strona.
13. order ułóż litery we właściwej kolejności, wpisywanie - 1 strona.
14. It's, a ,an 4 wersowe dialogi z lukami, podobne do ćw. 2/17 z ćwiczeń, menu wysuwane - 2 strony.
15. It's, a ,an ćwiczenie podobne do poprzedniego lecz bez możliwości sprawdzania poszczególnych pól, menu wysuwane - 1 strona.
16. It's, a ,an ćwiczenie podobne do poprzedniego lecz trzeba wpisać wyrazy - 5 stron.
17. adjectives utrwal znaczenie i pisownię przymiotników poznanych na stronie 22, ćw. 1. (3 strony)
Lesson 2
1. Dialog Tekst ze strony 16, menu wysuwane - 2 strony.
2. Write Słownictwo z dialogu ze strony 14 i 16 - 2 strony.
3. Things Rzeczowniki poznane w dziale II, krzyżówki - 3 strony.
4. Write Zdania z okienka gramatycznego ze strony 17 - 2 strony.
5. Things Takie jak poprzednie tylko teraz przez wyrazami trzeba wpisać a lub an - 1 strona.
6. Things ćwiczenie 1 ze strony 21 z ćwiczeń - 3 strony.
7. What's that? ćwiczenie 4 ze strony 20 z ćwiczeń, pytania i krótkie odpowiedzi, wpisywanie - 4 strony.
8. Here's a present... ćwiczenie 4 ze strony 20 z ćwiczeń, pytania i krótkie odpowiedzi, wpisywanie - 4 strony.
9. Short answers Ćwiczenie, w którym wykorzystałem ćw. 4 ze strony 18 z ćwiczeń - 3 strony.
10. Words Sprawdź znajomość słownictwa z lekcji 1 i 2 - 1 strona.
11. order Ułóż litery we właściwej kolejności, ćwiczenie 2/18 z ćwiczeń - 1 strona.
12. Dialog Ćwiczenie 6/20 z zeszytu ćwiczeń - 2 strony.
13. Correct order Ćwiczenie 3/19 z zeszytu ćwiczeń.
14. Correct order Ćwiczenie 3/19 z zeszytu ćwiczeń, wpisywanie - 2 strony.
15. Brad Pitt Bardzo dobre ćwiczenia na tzw. krótkie odpowiedzi. Zobacz tabelę w Maxi Extras na stronie 4.
16. Kayah
17. the Williams sisters
18. Opisz obrazek ćwiczenie oparte na ćwiczeniu 4/16 z zeszytu ćwiczeń. Utrwala poznane przymiotniki. 2 strony
Lesson 3
1. Dialog Tekst ze strony 18, menu wysuwane - 2 strony.
2. Write 6 pytań - 2 strony.
3. Write Formy powitania - 2 strony.
4. Words Sprawdź znajomość słownictwa z lekcji 3 - 1 strona.
5. question words Proste słowa pytające what, who, where, when - 4 strony.
6. My family Tekst dialogu ze strony 26 z lukami. Utrwala nowe słowa - 3 strony.
7. Noe and Zoe's family ćwiczenie utrwalające zaimki dzierżawcze Maxi Extras /18 oraz słownictwo związane z relacjami rodzinnymi np. father, mother, etc. 3 strony.
8. About Zuza ćwiczenie utrwalające zaimki dzierżawcze my, your, .... Zobacz ćw. 4/27. 2 strony
9. my, your, his ... W klasie robiliśmy ćwiczenie 2/17 z zeszytu ćwiczeń. Spróbuj zrobić je samodzielnie. 2 strony.
10. my, your, his ... ćwiczenie utrwalające zaimki. 3 strony.
Lesson 4
1. Britney Tekst z 20 strony, luki - 2 strony.
2. Suzanne Tekst z 20 strony, luki - 2 strony.
3. Stuart Tekst z 20 strony, luki - 2 strony.
4. Carla Tekst z 21 strony, luki - 2 strony.
13a. Zuza's blog Tekst blogu Zuzy z 28 strony. Jedno ćwiczenie utrwala słownictwo związane z nazwami budynków oraz miejsc, drugie utrwala odmianę czasownika to be.
13b. Zuza's blog
13c. Zuza's blog Jeszcze raz uzupełnij blog Zuzy. Czy umiesz bez spoglądania do podręcznika umieścić prawidłowo brakujące wyrazy?
Revision
1. Garage nazwij rzeczy w garażu.
2. It's, is it It's lub is it menu wysuwane, z dodatkowych wydruków - 2 strony.
3. A, an 10 obrazków do podpisu, wstaw przedimek a lub an.
3. things ćwiczenie 1 ze strony 23 z ćwiczeń - 3 strony.
4. Dialogue Uzupełnij dialog. Ćwiczenie 6 ze strony 23 w podręczniku - 2 strony.
5. Words Sprawdź znajomość słów z lekcji 4 i 5 - 1 strona.
6. Short answers Dopasuj odpowiedzi do pytań, menu wysuwane - 2 strony.
7. Communication Dopasuj pytania do odpowiedzi, menu wysuwane - 2 strony.
8. Communication Dopasuj odpowiedzi do pytań, menu wysuwane - 2 strony.
9. Sentences Wstaw właściwy wyraz, wybór 1 z 3, menu wysuwane - 2 strony.
10. a, an Wstaw a lub an, menu wysuwane - 2 strony.
11. About me He, she, his, her, be, menu wysuwane - 2 strony.
12. Short answers dopasuj do pytania krótką odpowiedź.
13. Właściwa kolejność siedem minidialogów z poprzedniego ćwiczenia jako rozsypanki wyrazowe. Spróbuj rozwiązać.
Revision 1
21. ut. 4 wybór jeden z trzech, opcje - 2 strony.
22. ch. 1 krótkie odpowiedzi, jeśli odp. negatywna to jeszcze zdanie oznajmujące, wpisywanie, obrazki. - 2 strony
23. ch. 3 rozsypanka wyrazowa, 2 kolumny, tłumaczenie, wpisywanie - 1 strona
24. pt. 1 nazwij przedmioty, wpisywanie z pamięci - 1 strona
25. pt. 2 relacje rodzinne, obrazek, 2 kolumny, wpisywanie z pamięci - 2 strony
26. pt. 3 opcje, obrazki, proste ćwiczenie - 2 strony
27. ch. 1 tekst, menu wysuwane - 2 strony
28. ch. 2 pytania, krótkie odpowiedzi, menu wysuwane - 2 strony
29. ch. 3 zdania, opcje - 1 strona
30. ch. 4 minidialogi do uzupełnienia, menu wysuwane - 1 strona
31. st. ch. 1 tekst do uzupełnienia, menu wysuwane, obrazek - 2 strony
32. st. ch. 2 relacje rodzinne, wpisywanie, obrazek - 2 strony
33. sr. 1 zdecyduj na tak lub nie, menu wysuwane - 1 strona
34. r. 2 zdania z his, her, ..., menu wysuwane, obrazek - 2 strony
35. r. 3 pytania do uzupełnienia na podstawie wzoru, 2 kolumny, wpisywanie - 3 strony
Revision 2
1. zestaw 1 różne ćwiczenia - 5 stron
2. zestaw 2 różne ćwiczenia - 5 stron
3. zestaw 3 różne ćwiczenia - 4 strony
4. zestaw 4 różne ćwiczenia - 3 strony
5. zestaw 5 różne ćwiczenia - 2 strony
Słownictwo
16. Vocabulary - słowniczek do działu 1. Jest to jednak słowniczek do wcześniejszej wersji podręcznika.
17. Vocabulary

Games
1. Adjectives Trzy gry podobne w swej zasadzie do Koła fortuny ćwiczące poznane w tym dziale przymiotniki, słowa związane z relacjami rodzinnymi, oraz zaimki dzierżawcze. Każda gra ma 5 poziomów. Powodzenia!!!
2. Family relationships
3. Possessive adjectives

Ćwiczenia rozszerzające
Słownictwo z poprzednich klas
1. tabela 3 Słowa w kontekście zdaniowym w formie interaktywnej. Koniecznie pobierz również plik ćwiczeniowy w formacie doc. Pobierz
2. tabela 4 Słowa w kontekście zdaniowym w formie interaktywnej.
3. tabela 5 Słowa w kontekście zdaniowym w formie interaktywnej.
3a. tabele Jeszcze raz powyższe trzy tabele, lecz bez możliwości sprawdzania poszczególnych punktów.