Vocabulary 2

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers.
1. jej6.  jego11.  miły
2. stary7. rodzice12.  osoba
3. ładny8.  pytanie13.  pamiętać
4. biegać9.  niski, krótki14.  szczupły
5. mały10.  silny15.  wysoki