Spójrz na obrazki z ćw. 1/15 i odgadnij słowa.   ST 3/15

1. dabtksaeor 4. latofobl
2. alemurbl 5. eci   arcem
3. rtpocmue 6. aeacmr