Słowniczek do lekcji 3

spell form membership guess welcome member
invent make complete design own include

1. 4. 7. 10.
zgadnąć członek literować witać
2. 5. 8. 11.
robić własny wymyśleć zaprojektować
3. 6. 9. 12.
zawrzeć uzupełnić formularz członkostwo