Table 3

around toys box reach his
a under jump everywhere calling

1. Orange camel, I am you. 6. up high!
     Pomarańczowy wielbłądzie, wołam cię.      Podskocz wysoko!
2. I've got train. 7. This is my little teddy. fur is soft and nice.
     Mam pociąg.      To jest mój mały miś. Jego futro jest miękkie i miłe.
3. I've got many . 8. The boat is in the .
     Mam wiele zabawek.     Łódka jest w pudełku.
4. Teddy Bear, turn . 9. The kite is the chair.
     Misiu, obróć się.     Latawiec jest pod krzesłem.
5. Teddy Bear, for the sky. 10. Toys, toys, !
     Misiu dosięgnij nieba.     Zabawki, zabawki, wszędzie!