Przepisz uważnie tekst angielski. Postaraj się nauczyć tych pytań na pamięć.

1. W h a t ' s   (what's = what is)   t h i s ? 4. I t ' s   (it's = it is)   a   b o o k .
Jak nazywa się ten przedmiot? To książka.
? .
2. W h a t ' s   t h a t ? 5. I t ' s   a n   i c e    c r e a m .
Jak nazywa się tamta rzecz? To lody.
? .
3. W h a t   c o l o u r   i s    i t ? 6. I t ' s   r e d .
Jakiego to jest koloru? To jest czerwone.
? .