Coursebooks

Unit 8
Używaj przeglądarkę Internet Explorer
Lesson 1
1. He works ... dialog wprowadzający ze strony 74 - 2 strony
2. opcje ćwiczenie 2/83 z ćwiczeń - 2 strony
3. short answers ćwiczenie 3/83 z ćwiczeń - 2 strony
4. match ćwiczenie 1/84 z ćwiczeń - 1 strona
5. Anita Dorrick ćwiczenie 8/85 - 2 strony.
6. match ćwiczenie 1/86 - 1 strona
7. match Połącz części pytań, ćwiczenie 2 / 86 z ćwiczeń - 1 strona.
Lesson 2
1. Can we have ... dialog wprowadzający ze strony 76 - 2 strony
2. Snack food Czy potrafisz podpisać obrazki, ćw. 3/76 - 2 strony
3. Snack food Czy potrafisz podpisać obrazki, ćw. 4/77 - 2 strony
4. match Połącz części pytań, ćwiczenie 3 / 88 z ćwiczeń. - 1 strona.
5. order Ułóż wyrazy we właściwej kolejności, ćwiczenie 6 / 89 z ćwiczeń. - 3 strony.
Lesson 3
1. Buy food and drink. dialog wprowadzający ze strony 78 - 2 strony
2. dialogue uzupełnij zdania w dialogu, menu wysuwane, ćwiczenie 1 / 91 z ćwiczeń - 2 strony.
Lesson 4
1. Jared Tekst z podręcznika ze strony 80. Wstaw czasownik we właściwej formie.
2. Jared Tekst ten sam, ale zmieniona osoba z pierwszej na trzecią. Wstaw czasownik we właściwej formie.
3. Becky Tekst z podręcznika ze strony 80. Wstaw czasownik we właściwej formie.
4. Present Simple Wstaw czasownik we właściwej formie - 1 strona.
5. Present Simple Wstaw czasownik we właściwej formie, menu wysuwane - 2 strony.
6. Present Simple Wstaw czasownik we właściwej formie, menu wysuwane - 2 strony.
Revision
1. Routine Ćwiczenie 1 ze strony 82 z podręcznika - 2 strony.
2. Tom's week. Ćwiczenie 5 ze strony 82 z podręcznika - 2 strony.
3. Dialogue Ćwiczenie 8 ze strony 83 z podręcznika - 2 strony.
4. Opcje Ćwiczenie 3 ze strony 92 z ćwiczeń - 2 strony.
5. Question words Pytania ze słowami pytającymi w czasie teraźniejszym
Revision II
1. Prices Ćwiczenie 8 ze strony 83 z podręcznika - 2 strony.
2. Short answers Udziel krótkich odpowiedzi na podstawie informacji w tabelce.
3. dialogue uzupełnij dialog, menu wysuwane - 2 strony.
5. Prices Napisz słownie podane ceny - 2 strony
6. Text Uzupełnij tekst czasownikami we właściwej formie, menu wysuwane - 2 strony
7. Elena wybierz właściwe formy czasownika, menu wysuwane - 2 strony
8. Dialogue Uzupełnij dialog zdaniami, menu wysuwane - 2 strony
9. opcje wybierz właściwą odpowiedź, opcje - 2 strony
10. Vocabulary wybierz właściwą odpowiedź, opcje - 2 strony
11. Order Ułóż wyrazy we właściwej kolejności - 1 strona
12. Vocabulary wybierz właściwe wyrazy, opcje, wybór 1 z dwóch - 2 strony
13. Question words Słowa pytające, opcje, wybór 1 z dwóch - 2 strony
14. Vocabulary wybierz właściwe wyrazy, opcje, wybór 1 z dwóch - 2 strony
15. True / False Przeczytaj tekst i zdecyduj - 1 strona
16. Jason Fuller tekst, menu wysuwane - 2 strony
17. dialogue uzupełnij dialog wyrazami, menu wysuwane - 2 strony
18. match dopasuj czynności do czasowników, menu wysuwane - 2 strony
19. A / B zdecyduj którego obrazka dotyczy zdanie, menu wysuwane - 1 strona
20. do / does wstaw w zdania właściwe formy, menu wysuwane - 2 strony
21. have, can, do wybierz właściwy wyraz, wybór 1 z trzech, opcje - 2 strony
22. At the lake tekst, wstaw właściwy wyraz, menu wysuwane - 2 strony
23. Vocabulary wybierz właściwy czasownik, opcje - 2 strony
24. Text wstaw właściwy wyraz, menu wysuwane - 2 strony
25. Order ułóż wyrazy we właściwej kolejności - 1 strona
26. Dialogue uzupełnij dialog zdaniami, menu wysuwane - 2 strony
27. play / go play / go + czynność, opcje - 2 strony
28. yes / no spójrz na rysunek i zdecyduj, czy zdania są prawdziwe, menu wysuwane - 1 strona
29. don't / doesn't wybierz właściwy wyraz, opcje, wybór 1 z dwóch - 2 strony
30. verbs wybierz właściwy czasownik, opcje, wybór 1 z dwóch - 2 strony
31. At the lake tekst, menu wysuwane - 2 strony