Napisz słownie podane ceny. UT ch 21

1 £1.50
2 £2.75
3 45p
4 £4.20
5 £5
6 62p