Utwórz wyrażenia ex. 1/86 WB

1 dinner
2 up
3 lunch
4 dressed
5 breakfast
6 to school