Utwórz wyrażenia ex. 1/84 WB

1 breakfast
2 to bed
3 dinner
4 dressed
5 to school
6 up