Coursebooks
Unit 6
Używaj przeglądarkę Internet Explorer

Do pobrania
1. karta Karta z ćwiczeniami przygotowującymi do testu.
Tests
1. daily routine Wybierz właściwe słowo - 2 strony
2. daily routine Wybierz właściwe słowo - 2 strony
3. Present simple Wpisz czasownik we właściwej formie - 1 strona
4. -s 3 osoba liczby pojedynczej - 1 strona
5. order Napisz wyrazy we właściwej kolejności - 2 strony
6. order Napisz wyrazy we właściwej kolejności - 2 strony
7. What time ... Wpisz godzinę - 1 strona
8. What time ... Wpisz czas - 1 strona
9. match dopasuj czasowniki - 2 strony
10. Present simple Wybierz właściwą formę czasownika - 2 strony
11. Present simple Wybierz właściwą formę czasownika - 2 strony
12. Present simple Wpisz właściwą formę czasownika - 2 strony.
13. Present simple Wpisz właściwą formę czasownika - 2 strony.
14. order Ułóż słowa we właściwej kolejności, przysłówki częstotliwości - 2 strony
15. order Ułóż słowa we właściwej kolejności, przysłówki częstotliwości - 2 strony

Tests 2
1. daily routine Wybierz właściwe słowo.
2. match dopasuj czasowniki
3. Prsesnt Simple Wybierz właściwe słowo - 1 strona