Make sentences.  Language a 51

1. go   to   I   early   on   bed   Monday   always
Ja zawsze chodzę wcześnie spać w poniedziałki.
.
2. TV   I   in   watch   the evening   sometimes
Ja czasem oglądam telewizję wieczorem.
.