Make sentences.  Grammar a 31

1. always   my classmates and I   our   do   homework
Moi koledzy z klasy i ja zawsze odrabiamy pracę domową.
.
2. listens   often   music   to   Nesta
Nesta często słucha muzyki.
.