Make sentences.  Grammar b 31

1. always   my friends and I   our   do   homework
Moi przyjaciele i ja zawsze odrabiamy pracę domową.
.
2. parents   usually   to   early   my   go   work
Moi rodzice zazwyczaj chodzą do pracy wcześnie.
.