Make sentences.  Language b 51

1. go   to   I   late   on   bed   Sunday   always
Ja zawsze chodzę późno spać w niedzielę.
.
2. TV   I   after   watch   sometimes   school
Ja czasem oglądam telewizję po szkole.
.