Coursebooks

unit 1
Używaj przeglądarkę Internet Explorer

Lesson 1
1. Countries - ćw. 4 / 17 z podręcznika, mapa, 2 strony
2. be - ćw. 43 / 15 z ćwiczeń, opcje - 2 strony
3. match - ćw. 4 / 15 z ćwiczeń, dopasuj odpowiedzi do pytań - 2 strony
4. minidialogi - ćw. 6 / 17 z ćwiczeń, uzupełnij minidialogi, wpisywanie - 1 strona
Lesson 2
1. this - those - Wpisz właściwy wyraz (grammar box) - 2 strony.
2. different word - Znajdź wyraz, który nie pasuje do pozostałych (1 z 3) - 2 strony.
3. dialogue - Wstaw właściwe słowa, wysuwane, ćw. 6/21 z ćwiczeń - 2 strony.
Lesson 3
1. Dialogue - uzupełnij krótki dialog, menu wysuwane, cw. 1/23 z ćwiczeń - 2 strony
Lesson 4
2. xxxx - przyimki z New Bingo 3 - 5 stron
Revision
1. Flags - Wpisz nazwy państw, ćw. 1/22 z podręcznika - 2 strony.
2. Things - Wpisz nazwy przedmiotów, ćw. 2/22 z podręcznika - 2 strony.
3. Opcje - 1 z 2, ćw. 6/23 z podręcznika - 2 strony.
4. Capitals - Wpisz nazwy stolic, ćw. /25 z podręcznika - 2 strony.
5. Match - Połącz zdania, ćw. 1/24 - 2 strony.
6. A, an - opcje, wybierz 1 z 2, ćw. 3/24 - 2 strony.
7. Opcje - 1 z 2, ćw. 4/24 - 2 strony.
8. Dialogue - Uzupełnij dialog, ćw. 5/24 - 2 strony.

Extra materials
1. daily routine - z podręcznika Project /42

Ćwiczenia rozszerzające
4. zbiory słów Znajdź słowo pasujące do zbioru - 5 zdań.
Przyimki
5. Prepositions 7 zdań testowych z odpowiedziami do wyboru.
Przymiotniki i zaimki dzierżawcze
6. Possessives 5 zdań testowych z odpowiedziami do wyboru.
6a. Possessives to co w poprzednim punkcie, lecz bez możliwości sprawdzania poszczególnych zdań.
Słowa pytające
7. question words 9 zdań testowych.
7a. question words 9 takich samych zdań, ale inaczej opracowanych.
Właściwa kolejność wyrazów w zdaniu.
8. correct order Ułóż wyrazy we właściwej kolejności (12 zdań składających się z 5 wyrazów).