Prepositions (przyimki) (1)


I can't see the film because a very tall man is sitting .......... of me.

in front opposite
behind very near

Nie widzę filmu, ponieważ bardzo wysoki mężczyzna siedzi przede mną.
Wskazówka: - in front of znaczy przed,
- zwroty opposte of,    behind of,    very near of    są nieprawidłowe.