Question words (1)


what? - co?, jaki? where? - gdzie? who? - kto?
whose? - czyj? why? - dlaczego? how? - jak?
when? - kiedy? how often? - jak często?
how many? - ile sztuk (z rzecz. policzalnymi np. eggs, windows)
how much? - jak dużo (z rzecz. niepoliczalnymi np. milk, salt, meat)


Jaki rodzaj jedzenia oni sprzedają ?
type of food do they sell?