Wybierz wyraz, który nie pasuje do pozostałych. WB 2/20

1 umbrella     ice cream     bag
2 apple     mobile phone     orange
3 MP3 player     CD     umbrella
4 strawberry     diary     ice cream
5 diary     book     cake
6 orange     watch     sandwich

correct answer(s).