Coursebooks
Unit 1
Używaj przeglądarkę Internet Explorer

Lesson 1
1. Dialogue Uzupełnij dialog, wysuwane, zad. 5/5 z podręcznika, 2 strony
2. be Zakreśl właściwe formy czasownika to be, opcje, zad. 3/1 z ćwiczeń, 2 strony
3. communication Wybierz właściwe odpowiedzi, opcje, ćw. 5/1 z ćwiczeń, 2 strony
4. Match Dopasuj odpowiedzi do pytań, ćw. 3/2 z ćwiczeń, 2 strony
5. Dialogue Uzupełnij dialog, wysuwane, 2 strony
6. Numbers Liczebniki, wpisywanie, 2 kolumny, 1 strona
7. Numbers Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej - 2 strony
8. Numbers Wpisz słowami właściwe liczby -2 strony
9. Numbers Wpisz liczby słowami, ćwiczenie 1/12 z ćwiczeń (T1) - 2 strony.
10. Numbers Wpisz liczby słowami, ćwiczenie 1/4 z ćwiczeń - 2 strony.
Lesson 2
1. Time Podpisz zegary, ćw. 7/7 SB - 2 strony.
2. He, she, he's Uzupełnij dialog, wpisywanie, ćw. 4/6 WB - 1 strona.
3. His / her Wybierz właściwy wyraz, opcje, ćw. 5/6 WB - 2 strony.
4. Dialogue Uzupełnij dialog, wysuwane, ćw. 6/7 WB - 2 strony.
Lesson 3
1. The Price Family Rodzina Price, 1 strona
2. The Baker Family Rodzina Baker, 1 strona
3. Days Dni tygodnia, wpisywanie, 2 strony
4. Days, numbers Dni tygodnia oraz liczebniki, wpisywanie, 1 strona
5. 's, is, isn't Uzupełnij dialogi, wpisywanie, ćw. 3/9 WB 1 strona
6. he, she, be Uzupełnij dialogi, ćw. 4/9 WB, 1 strona
7. be Wybierz właściwy wyraz, ćw. 4/11 WB, 2 strony
8. Match Dopasuj odpowiedzi do pytań, ćw. 5/11 WB, 2 strony
Lesson 4
1. Communication Dopasuj odpowiedzi do pytań, ćw. 1/13 WB, 2 strony
Revision
1. Time Wpisz właściwy czas zegarowy, ćw. 2/14 SB, 1 strona
2. Family tree Wpisz brakujące wyrazy, ćw. 4/14 SB, 1 strona
3. Numbers Wybierz, ćw. 1/14 WB, 2 strony
4. Opcje Wybór 1 z 3, ćw. 4/14 WB, 2 strony
5. Dialogue Uzupełnij dialog, ćw. 5/14 WB, 2 strony

Ćwiczenia rozszerzające
Słownictwo z poprzednich klas
3. Words test składający się z 12 zdań ze słowami do wyboru - jeden z czterech.
3a. Words Te same zdania lecz bez możliwości sprawdzania poszczególnych punktów.
Relacje rodzinne
4. Family relations Krótki test na znajomość relacji rodzinnych np: father, husband, wife (4 zdania z odpowiedziami do wyboru).
4a. Family relations To co w poprzednim punkcie, lecz nie ma możliwości sprawdzania poszczególnych punktów.
Tryb rozkazujący, propozycje, prośby
5. Imperative Krótki test na znajomość nakazów, propozycji czy próśb (6 zdań z odpowiedziami do wyboru).
5a. Imperative Te same zdania co w poprzednim punkcie, lecz nie ma możliwości sprawdzenia poszczególnych punktów.
Właściwa kolejność wyrazów w zdaniu.
6. correct order Ułóż wyrazy we właściwej kolejności (5 zdań składających się z 4 wyrazów).