Zapisz słownie podane liczby.
1. and is
25 + 14 = 39
2.   is
65 - 15 = 50
3.   is
25 x 3 = 75