Vocabulary (1)


The first page of a website is called the ................ page.

click home
computer link

Pierwsza strona w serwisie internetowym jest nazwana ........ strona.
Trudne słowa:
Difficult words:
- website strona internetowa, serwis internetowy    is called - jest nazwana
- link - łącze internetowe