Present Simple (1)


Children! .......... quiet and listen!

Have Be
Are It's

Dzieci! ............... cicho i s³uchajcie!
Wskazówka:
- be - oznacza w trybie rozkazuj±cym b±d¼, b±d¼cie.