Coursebooks

Unit 6
Używaj przeglądarkę Internet Explorer
Lesson 1
1. Don't laugh! Tekst dialogu ze strony 54 - 2 strony.
2. Actions Dopasuj nakazy, zakazy do obrazków, ćw. 3/55 - 2 strony
3. Actions Uzupełnij nakazy, zakazy, ćw. 1/60 z ćwiczeń - 2 strony
4. Actions Podpisz obrazki, kopiowanie, ćw. 5/61 - 3 strony
5. Match Połącz części dialogów, kopiowanie, ćw. 6/62 z ćwiczeń - 2 strony
6. Dialogue Uzupełnij dialog, ćw. 7/62 z ćwiczeń, kopiowanie - 2 strony
7. Correct order Ułóż wyrazy we właściwej kolejności, ćw. 8/62, kopiowanie lub wpisywanie - 6 stron.
8. Classroom rules ćw. 1/63 z ćwiczeń - 3 strony.
9. Classroom rules ćw. 2/63 z ćwiczeń - 3 strony.
Lesson 2
1. Ca you draw? Tekst dialogu ze strony 56 - 2 strony
2. actions podpisz obrazki, ćw. 1/64 - 3 strony
3. word snake wpisz słowa ukryte w wężu literowym, ćw. 2/67 - 1 strona
4. match dopasuj czasowniki do zwrotów, ćw. 2/65 - 2 strony
5. Meet Helen wpisz can+czasownik, ćw. 8/66 z ćwiczeń - 1 strona
6. Can Helen? Odpowiedz na pytania o Helen, buźki, ćw. 9/66 z ćwiczeń - 1 strona
7. Can they? Ćwiczenie podobne do poprzedniego, lecz różne osoby przy odpowiedziach - 1 strona
7a. Can they? Ćwiczenie podobne do poprzedniego, lecz różne osoby przy odpowiedziach - 1 strona
Lesson 3
1. Suggestions Tekst dialogu ze strony 58 - 2 strony.
2. dialogue Uzupełnij dialog, ćw. 1/68 - 2 strony
3. dialogue Uzupełnij dialog, ćw. 2/68 - 2 strony
11. It's unhealthy Tekst przepisany ze strony 74 z lukami, dobry do utrwalenia słownictwa - 2 strony
12. It's unhealthy Ten sam tekst, tym razem luki utworzone są na innych wyrazach - 2 strony
Lesson 4
Revision
1.Can, can't Zdania z lukami , ćw. 3/69 z ćwiczeń, wpisywanie - 1 strona.
1a.Can, can't To samo ćwiczenie lecz, menu wysuwane - 2 strony.
3.Dialogue Tekst z lukami , ćw. 6/63 z podręcznika - 2 strony.
4.Dialogue Tekst z lukami , ćw. 4/69 z ćwiczeń - 2 strony.
5.Imperative Tekst z lukami , ćw. 1/62 z podręcznika - 2 strony.
6.Imperative Tekst z lukami , ćw. 2/69 z ćwiczeń - 2 strony.
Revision II
1.opcje wybór jeden z trzech, czasownik can - 2 strony.
2.imperative To samo ćwiczenie lecz, menu wysuwane - 2 strony.
3.short answers Krótkie odpowiedzi z czasownikiem can - 2 strony.
4.communication opcje, wybór 1 z dwóch, 2 kolumny - 2 strony.
5.vocabulary menu wysuwane, wybór 1 z dwóch, 2 kolumny - 2 strony.
6.match zdania nakazujące, menu wysuwane, 2 kolumny - 1 strona.
7.can zdania twierdzące i przeczące z czasownikiem can, 2 kolumny - 2 strony.
8.dialogue menu wysuwane - 2 strony.
9.animals wpisz nazwy zwierząt - 2 strony.
10.A / B zdecyduj do którego rysunku odnosi się zdania, menu wysuwane, 2 kolumny - 1 strona.
11.tekst uzupełnij tekst o królikach, menu wysuwane, have oraz be - 2 strony.
12.Cousin Johnny formy twierdzące i przeczące czasownika can - 1 strona.
13.match dopasuj odpowiedzi do pytań - 2 strony.
14.vocabulary opcje, wybór 1 z dwóch - 2 strony.
15.short answers krótkie odpowiedzi na podstawie rysunku z czasownikiem have - 1 strona.
16.communication uzupełnij dialog, menu wysuwane - 2 strony.
17.body parts spójrz na obrazek i nazwij części ciała kota - 3 strony.
18.grammar spójrz na obrazek i wybierz can lub can't - 1 strona.
19.dialogue opcje, wybór 1 z dwóch - 2 strony.
20.animals wybierz właściwą informację o zwierzętach, opcje, wybór 1 z dwóch - 1 strona.
21.Don't spójrz na obrazek i wstaw właściwy zakaz - 2 strony.
22.tekst wstaw właściwy wyraz, menu wysuwane - 2 strony.
23.opcje wstaw właściwy wyraz, wybór 1 z trzech, opcje - 2 strony.
24.Yes / No spójrz na obrazek i zdecyduj czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe - 1 strona.
25.Lizards wstaw właściwy wyraz, menu wysuwane - 2 strony.
26.Favourite place wstaw właściwy wyraz, menu wysuwane, obrazek - 2 strony.

Ćwiczenia rozszerzające
Sprawdź swoje umiejętności komunikacyjne
1. name, age Sprawdź znajomość słów związanych z pytaniami o imię i o wiek.
2. nationality Sprawdź znajomość słów związanych z nazwami krajów i narodowości.
3. How is/are ... Sprawdź znajomość słów związanych z pytaniami o samopoczucie.
4. Greetings Sprawdź znajomość słów związanych z powitaniem, przedstawianiem.
5. Can I ... Zwroty z czasownikiem can.
Dopasuj odpowiedzi do pytań
1. match 1 - 8 Dopasuj odpowiedzi do pytań.
2. match 9 - 16 Dopasuj odpowiedzi do pytań.
3. match 17 - 24 Dopasuj odpowiedzi do pytań.
4. match 25 - 32 Dopasuj odpowiedzi do pytań.
5. match 33 - 40 Dopasuj odpowiedzi do pytań.
Rozsypanki wyrazowe
1. 7 words Rozsypanki wyrazowe z poznanego w klasach I-III słownictwa.
2. 8 words Rozsypanki wyrazowe z poznanego w klasach I-III słownictwa.