Połącz części zdań ex. 2/65 WB

1 a cake
2 the guitar
3 Spanish
4 a birthday card
5 a bike
6 football