37 A: Can I have a peach, mum?
     B: ..........

Yes, here you are No, I don't like peaches
No, I'm sorry, you can't Please

 
Wskazówka: Here you are - Proszę (tego zwrotu używamy, gdy komuś coś przekazujemy)