28 A. Mum, this is Jonathan. He's my friend from school.
     B: Hi, Jonathan. ..................... .

Nice to meet you I'm fine thanks
How are you do? How are you?

 
Wskazówka: Nice to meet you - Miło mi cię poznać,   How do you do? - ten zwrot używamy, gdy widzimy kogoś po raz pierwszy. Na taki zwrot odpowiadamy takim samym zwrotem.