Coursebooks
Unit 5
Używaj przeglądarkę Internet Explorer

Do pobrania
1. karta Karta z ćwiczeniami przygotowującymi do testu.
Tests
1. draw, fix ... Wybierz właściwy czasownik - 2 strony
2. draw, fix ... Wybierz właściwy czasownik - 2 strony
3. can / can't Napisz zdania z can lub can't - 3 strony
4. order Ułóż pytania z rozsypanek wyrazowych - 2 strony
5. order Ułóż pytania z rozsypanek wyrazowych - 1 strona
6. dialogue Uzupełnij dialog - 2 strony
7. dialogue Uzupełnij dialog - 2 strony
8. dialogue Wybierz właściwe słowa - 2 strony
9. match Wybierz czasownik pasujący do frazy - 2 strony
10. match Wybierz właściwe zakończenie zdania - 2 strony
11. order Utwórz pytania z czasownikiem can - 2 strony
12. order Utwórz pytania z czasownikiem can - 2 strony
13. short answers z czasownikiem can - 2 strony
14. short answers z czasownikiem can - 2 strony

Tests 2
1. draw ... Wybierz właściwy czasownik - 2 strony
2. dialogue Wybierz właściwe słowo - 2 strony
3. dialogue Wybierz właściwe słowo - 1 strona
4. match Dopasuj - 2 strony