Make questions.  Language b 41

1. posters   Sam   make   can
Czy Sam potrafi robić plakaty?
?
2. Barbara   Evan   can   play   and   football
Czy Barbara i Evan potrafią grać w piłkę nożną?
?