Make questions.  Grammar a 21

1. you   ten   make   can   posters
Czy potrafisz zrobić 10 plakatów?
?
2. Jack and I   home   go   can
Czy Jack i ja możemy i¶ć do domu?
?