Make questions.  Grammar b 21

1. stories   the students   can   good   write
Czy studenci/uczniowie potrafią pisać dobre opowiadania?
?
2. computer   that   can   fix   your brother
Czy twój brat potrafi naprawić tamten komputer?
?