Coursebooks
Unit 2
Używaj przeglądarkę Internet Explorer

Do pobrania
1. Arkusz 2 Ćwiczenia w pliku .doc przygotowujące do testu (te, które rozdawałem uczniom)

Tests
1. clothes Uzupełnij tekst właściwym słowem, 2 strony
2. clothes Uzupełnij tekst właściwym słowem, 2 strony
3. this, that ... Wybierz właściwy zaimek wskazujący - 2 strony
4. this, that ... Wybierz właściwy zaimek wskazujący, 2 strony - 2 strony
5. questions Napisz pytania z rozsypanek wyrazowych - 3 strony
6. questions Napisz pytania z rozsypanek wyrazowych - 3 strony
7. short answers Udziel krótkich odpowiedzi - 3 strony
8. short answers Udziel krótkich odpowiedzi - 3 strony
9. this, that ... Wybierz właściwy zaimek wskazujący - 2 strony
10. this, that ... Wybierz właściwy zaimek wskazujący - 2 strony
11. questions Napisz pytania z rozsypanek wyrazowych - 3 strony
12. questions Napisz pytania z rozsypanek wyrazowych - 3 strony
13. short answers Udziel krótkich odpowiedzi - 3 strony
14. short answers Udziel krótkich odpowiedzi - 3 strony

Tests 2
1. this, that ... Wybierz właściwy zaimek wskazujący - 2 strony
2. this, that ... Wybierz właściwy zaimek wskazujący - 2 strony