Write questions.  LT a 41

1. is   big   it   too
Czy to jest zbyt duże?
?
2. they   best friends   are
Czy oni są najlepszymi przyjaciółmi?
?