Make questions.  Grammar a 21

1. we   cool   are
Czy jesteśmy fajni?
?
2. they   are   in the park
Czy oni są w parku?
?