Podręczniki do geografii

Dział 3
Używaj przeglądarkę Internet Explorer

Karta pracy 24 Karta pracy 25 Karta pracy 26 Karta pracy 27 Karta pracy 28
Karta pracy 29 Karta pracy 30 Karta pracy 31 Karta pracy 32 Karta pracy 33
Karta pracy 34 Karta pracy 35 Karta pracy 36    

Temat: Największe okręgi przemysłowe w Polsce    16.03.2020

Przeczytaj dokładnie temat 31 w podręczniku.
Pobierz kartę pracy nr 31 i uzupełnij teksty o czterech polskich okręgach przemysłowych brakującymi wyrazami. Można to zrobić w komputerze i wydrukować.
Można to zrobić w zeszycie. Nie trzeba przepisywać całego tekstu lecz zrobić w ten sposób:
GOP 1 Wyżynie Śląskiej, 2 węgla kamiennego, 3 cynku, 4 ...
WOK 1 komunikacyjne, 2 Warszawą, 3 - 6 (tu mogą być różne miasta), 7...
ŁOP 1 komunikacyjnemu, 2 włókienniczy, 3 odzieżowy, 4 ...
GOP 1 komunikacyjnemu, 2 Gdańską, 3 ...

Temat: Przemysł zaawansowanych technologii    19.03.2020   (VIIA w dniu 20.03.2020)

Przeczytaj dokładnie temat 32 w podręczniku.
Pobierz kartę pracy nr 32 i wykonaj polecenia tam zawarte. (Zauważcie, że na pierwszej i drugiej stronie są dwie karty pracy - wystarczy wypełnić jedną. Na trzeciej stronie są cztery takie same tabele. Wystarczy wypełnić jedną z tabel).
Proszę też wykonać następujące zadania (punkty 2-6 wykonacie na podstawie tekstu z podręcznika)
1 Znajdź w internecie informację na temat kolebki przemysłu zaawansowanych technologii - Dolina Krzemowa na zachodnim wybrzeżu USA. Wydrukuj krótki fragment i wklej do zeszytu. Jeśli nie posiadasz drukarki napisz kilka zdań w zeszycie.
2 Napisz do zeszytu jakie produkty wytwarza przemysł zaawansowanych technologii - schemat str. 172
3 Dlaczego inwestycje zagraniczne w dziedzinie przemysłu high-tech są dla Polski korzystne? (notatka w zeszycie)
4 Wymień czynniki lokalizacji przemysłu zaawansowanej technologii. (notatka w zeszycie)
5 Które województwa w Polsce są atrakcyjne dla przemysłu zaawansowanych technologii (notatka w zeszycie)
6 Jakie firmy w Polsce z jakimi produktami przebijają się na światowe rynki? (notatka w zeszycie)
7 Odpowiedz w zeszycie na polecenie nr 3 na stronie 176 w podręczniku
8 Wymień kilka największych inwestycji w Polsce w XXI w. Skorzystaj z mapki, którą możesz pobrać tutaj. (Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać Zapisz element docelowy jako)
9 Wymień kilku największych eksporterów. Skorzystaj z mapki.
10 Popatrz na mapę rozmieszczenia przemysłu w Polsce.
11 Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do lekcji 32 oraz 31 czyli strony 73-76.


Temat: Rola usług w gospodarce Polski    23.03.2020

Przeczytaj dokładnie temat 33 w podręczniku.
Pobierz kartę z tematem i postępuj zgodnie z poleceniami na niej.
Przygotowałem sprawdzian z lekcji 24-29. Oczywiście teraz się on nie odbędzie. Proszę na kartkach opracować odpowiedzi do pytań, zagadnień. Po wznowieniu zajęć sprawdzę je.
1 Pobierz zagadnienia do sprawdzianu z lekcji 24-29. Uczniowie, którzy będą chcieli otrzymać dobre i bardzo dobre oceny na zakończenie powinni się tych zagadnień nauczyć na pamięć.
2 Pobierz kartę pracy do lekcji 33. Wykonaj te ćwiczenia, które potrafisz.


Temat: Transport i łączność    26.03.2020   (klasa VIIA w dniu 27.03.2020)

Przeczytaj dokładnie temat 34 w podręczniku.
Pobierz kartę z tematem i postępuj zgodnie z poleceniami na niej.
1 Pobierz kartę pracy do lekcji 34 (na górze strony).
2 Kliknij tutaj, aby przejść do strony na której zebrałem łącza do różnych gier interaktywnych i testów sprawdzających wiedzę z geografii. Nie zadaję konkretnych gier. Może sam/a znajdziesz takie, które Ci się spodobają. Wiele z nich nawiązuje do materiału podręcznikowego.
3 Zauważyłem, że nie można było pobrać karty pracy do lekcji 33. Już naprawiłem ten błąd.


Temat: Zalety i wady różnych rodzajów transportu    30.03.2020

Dzisiejsza lekcja ma charakter powtórzeniowy. Jeśli ktoś nie wykonał ćwiczeń z poprzedniej lekcji to jest świetna okazja, by zrobić to teraz. A ponadto...
1 Pobierz plik tekstowy do uzupełnienia. Nie trzeba go drukować. Wystarczy wypełnić komputerowo i odesłać mailem na mój adres napisany na końcu wszystkich ćwiczeń.
2 Kliknij tutaj, aby przejść do strony na której zebrałem łącza do różnych ćwiczeń interaktywnych i testów sprawdzających wiedzę z geografii. Nie zadaję konkretnych gier. Może sam/a znajdziesz takie, które Ci się spodobają. Wiele z nich nawiązuje do materiału podręcznikowego.


Temat: Wakacje w Polsce    02.04.2020   (klasa VIIA w dniu 03.04.2020)

 
1 Pobierz plik tekstowy. Wykonaj zawarte tam polecenia.


Temat: Podsumowanie działu III    06.04.2020

Czas na ćwiczenia powtarzające i podsumowujące właśnie przerobiony dział.
1 Pobierz plik tekstowy. Zapisz w nim odpowiedzi do zadań podręcznikowych (str. 206) oraz zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 85-87) i odeślij do sprawdzenia..