Podręczniki do geografii

Dział 2
Używaj przeglądarkę Internet Explorer

Karta pracy 11 i 12 Karta pracy 13 Karta pracy 14 Karta pracy 15 Karta pracy 16
Karta pracy 17 Karta pracy 18   Karta pracy 20  
Karta pracy 22        

Materiały do przygotowania do sprawdzianu lub testu
   
   

Temat: Produkcja energii w Europie   17.03.2020

Przeczytaj temat nr 19 czyli strony 111-117 w podręczniku.
Wykonaj następujące zadania w zeszycie.
Zad. 1 Korzystając z mapki ze strony 114 wymień kraje w których produkuje się więcej niż 250 TWh energii elektrycznej rocznie (wielkość okręgów))
Zad. 2 Napisz jaka była struktura produkcji elektrycznej w Europie w 2013r. wg wzoru: węgiel - 26%, gaz - 17% itd. (rysunki na str. 115 w górnej części)
Zad. 3 Które z państw Europy są uzależnione od importu energii w części większej niż 50% (mapka na stronie 115)
Zad. 4 W których krajach Europy hydroenergetyka ma istotne znaczenie w produkcji energii elektrycznej (przynajmniej 25%) - mapka na stronie 116
Zad. 5 W których krajach udział konwencjonalnych źródeł energii jest większy niż 50%?
Zad. 6-10 W których krajach elektrownie atomowe mają duże znaczenie?
Jeśli nie byłeś/aś na ostatniej lekcji geografii pobierz kartę pracy nr 18 i zrób ćwiczenia na niej się znajdujące.

Temat: Utrwalenie materiału z ostatnich lekcji   18.03.2020 (VIB dnia 24.03.2020)

Przeczytaj temat nr 16 czyli strony 85-94 w podręczniku.
Wykonaj następujące zadania.
Zad. 1 Pobierz kartę pracy nr 16. Wydrukuj mapkę Rozmieszczenie ludności w Europie i korzystając z mapki w podręczniku odpowiednio pokoloruj. Odpowiedz w zeszycie na pytania znajdujące się na dole kartki.
Zad. 2 Pokoloruj mapkę (na pobranej i wydrukowanej karcie pracy - str. 2) pokazującą przyrost naturalny w Europie. Potrzebną mapkę (na której możesz się oprzeć w tym ćwiczeniu) z Atlasu 5-6 pobierz tutaj. (kliknij prawym przyciskiem myszy a następnie z menu kontekstowego wybierz: zapisz element docelowy jako)
Zad. 3 Pokoloruj mapkę (na pobranej i wydrukowanej karcie pracy str. 3) pokazującą migracje w Europie. Zaznacz kolorami udziały migrantów w poszczególnych krajach (odsetek całkowitej populacji - lewy dolny róg w legendzie). Potrzebną mapkę (na której możesz się oprzeć w tym ćwiczeniu) z Atlasu 5-6 pobierz tutaj.
Zad. 4 Kliknij tutaj, aby przejść do strony na której zebrałem łącza do różnych gier interaktywnych i testów sprawdzających wiedzę z geografii.

Temat: Francja - nowoczesna gospodarka   25.03.2020 (VIB dnia 31.03.2020)

Przeczytaj temat nr 20 czyli strony 118-123 w podręczniku.
Zad. 1 Pobierz plik tekstowy zatytułowany temat 20.docx i wykonaj polecenia na nim napisane.
Zad. 2 Kliknij tutaj, aby przejść do strony na której zebrałem łącza do różnych gier interaktywnych i testów sprawdzających wiedzę z geografii. Nie zadaję konkretnych gier. Może sam/a znajdziesz takie, które się spodobają. Wiele z nich nawiązuje do materiału podręcznikowego.

Temat: Europa Południowa - turystyczny raj.   01.04.2020 (VIB dnia 07.04.2020)

Przeczytaj temat nr 21 czyli strony 124-130 w podręczniku.
temat 21 Pobierz ten plik tekstowy i wykonaj znajdujące się na nim polecenia.
Strefy klimatyczne Mapa pokazująca strefy klimatyczne Europy. Klimat wilgotny w strefie podzwrotnikowej nazywany jest śródziemnomorskim. Sprawdź w jakich krajach on występuje. Przeczytaj dokładnie czym charakteryzuje się klimat śródziemnomorski - str. 126.
Europa SE Jeśli nie masz atlasu możesz tu pobrać mapę polityczną Europy - część południowo-wschodnia.
Europa Jeśli nie masz atlasu możesz tu pobrać mapę polityczną Europy.
Ciekawe ćwiczenia Kliknij, aby przejść do strony na której zebrałem łącza do różnych ćwiczeń interaktywnych i testów sprawdzających wiedzę z geografii.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie działu II.   07.04.2020 (VIB dnia 21.04.2020)

Na tej lekcji powtarzamy materiał działu II wykonując podsumowujące ćwiczenia w podręczniku oraz w zeszycie ćwiczeń..
zadania z działu II Pobierz ten plik tekstowy, zrób zadania i odeślij na adres e-mail podany na końcu tekstu.
Tematy 11 - 17 Poruszonych jest na tej stronie wiele tematów. Zobaczcie jak przeprowadzona jest ta lekcja w internecie na portalu lekcjewsieci.pl.
Temat 18 Rolnictwo Danii i Węgier. Zobaczcie jak przeprowadzona jest ta lekcja w internecie na portalu lekcjewsieci.pl.
Temat 19 Energetyka w Europie. Zobaczcie jak przeprowadzona jest ta lekcja w internecie na portalu lekcjewsieci.pl.