Coursebooks
Unit 3
Używaj przeglądarkę Internet Explorer

Do pobrania
1. karta Karta z ćwiczeniami przygotowującymi do testu.
Tests
1. there is/are Zdania twierdzące, przeczące i pytające - 2 strony
2. there is/are Zdania twierdzące, przeczące i pytające - 2 strony
3. there is/are Zdania twierdzące, przeczące i pytające - 2 strony
4. order Ułóż wyrazy we właściwej kolejności - 4 strony
5. dialogue Uzupełnij dialog - 2 strony
6. dialogue Uzupełnij dialog - 2 strony
7. dialogue Uzupełnij dialog - 2 strony
8. dialogue Uzupełnij dialog - 2 strony
9. there is/are Zdania twierdzące - 2 strony
10. there is are Zdania twierdzące - 2 strony
11. order Napisz pytania z rozsypanek wyrazowych - 4 strony
12. dialogues Uzupełnij minidialogi - 2 strony
13. dialogues Uzupełnij minidialogi - 2 strony
14. in , on, under ... Aby przypomnieć przyimki otwórz w podręczniku Today 1 unit 4 a następnie w lesson 2 zrób punkty 4, 4a i 5.

Tests 2
1. there is/are Zdania twierdzące, przeczące i pytające - 3 strony
2. dialogue Uzupełnij dialog - 2 strony
3. dialogue Uzupełnij dialog - 2 strony
4. there is/are Zdania twierdzące - 2 strony
5. dialogues Uzupełnij dialogi - 2 strony