Podręczniki do geografii

Dział 1
Używaj przeglądarkę Internet Explorer

Karta pracy 1 Karta pracy 3 Karta pracy 4 Karta pracy 5 Karta pracy 6

Pytania do odpowiedzi ustnych
Pytania ustne do działu I  

Materiały do przygotowania do sprawdzianu lub testu
test z działu I