Podręczniki do geografii

Dział 1

Karta pracy 1 i 2 Karta pracy 2 i 3 Karta pracy 4 Karta pracy 5 Karta pracy 6

Pytania do odpowiedzi ustnych
Pobierz plik .docx  

Materiały do przygotowania do sprawdzianu lub testu