Podręczniki do geografii

Dział 2
Używaj przeglądarkę Internet Explorer

Karta pracy 7 Karta pracy 8 Karta pracy 9 Karta pracy 10 Karta pracy 11
Karta pracy 12 Karta pracy 13 Karta pracy 14 Karta pracy 15 Karta pracy 16

Materiały do przygotowania do sprawdzianu lub testu
  sprawdzian z tematów 7-12
  sprawdzian z tematów 13-17